Tahabazar.com Tahabazar.com

حمایت از تولیدکنندگان

: طاهابازار در جهت حمایت از تولید داخل و تولید کنندگان گرامی خدمات خود را به شرح زیر ارائه می دهد


عدم فروش محصولات خارجی که مشابه تولید داخل داشته باشند


ارائه اطلاعات دقیق به مشتریان در خصوص اصالت ، مشابه و یا کپی کاری


همکاری با تولید کنندگان درخصوص استفاده از تسهیلات بانکی در جهت افزایش فروش و فروشی مطمئن


تضمین کامل حقوق صاحبین تفکر و مخترعین در ارائه محصولات به مشتریان


مدیرت هزینه ها و کاهش آن در جهت رقابتی آسانتر در بازار


مدیریت تامین تماما و یا بخشی از مواد اولیه یا محصولات مورد نیاز در جهت کاهش هزینه تولید


عضویت در باشگاه مشتریان ویژه طاهابازار و استفاده از خدمات آن و سایر موارد