0
66037637

شما 2 مورد را برای مقایسه انتخاب کرده اید

مقایسه

فیلتر ها

کمترین بیشترین
101 کالا
×
کمترین بیشترین
☰ فیلتر ها
فرز انگشتی گلو بلندرونیکس مدل 3302
18,148,500 ریال 1%
17,963,200 ریال
مینی فرز 115 میلیمتر مدل 3120 رونیکس
13,189,000 ریال 1%
13,058,200 ریال
فرز آهنگری 180 میلیمتر رونیکس مدل 3231
27,380,800 ریال 1%
27,228,200 ریال
مینی فرز برندسن کن 541026
11,445,000 ریال 10%
10,355,000 ریال
فرز انگشتی AGP مدل DG50
67,580,000 ریال 5%
64,092,000 ریال
فرز انگشتی گلوبلند AGP مدل DG50L
76,300,000 ریال 4%
73,466,000 ریال
سنگ مستقیم AGP مدل SG6
119,682,000 ریال 2%
117,502,000 ریال
ساب و پولیش زن سنگ AGP مدل EP5LFB
152,600,000 ریال 1%
150,638,000 ریال
ساب و پولیش زن سنگ AGP مدل EP7FB
210,370,000 ریال 2%
207,100,000 ریال
فرز چکشی زن AGP مدل BH92
226,393,000 ریال 1%
224,213,000 ریال
ساب زن دسته بلند AGP مدل LG125
228,246,000 ریال 1%
226,066,000 ریال
ساب زن بتن AGP مدل SM5
245,250,000 ریال 1%
243,070,000 ریال
ساب زن بتن AGP مدل SM7
280,130,000 ریال 8%
258,330,000 ریال
فرز ساب و چکشی زن AGP مدل SM125
227,810,000 ریال 2%
224,213,000 ریال
سنباده زن برقی AGP مدل HS225
203,285,000 ریال 2%
200,015,000 ریال
سنباده زن دیواری AGP مدل GS9FE
174,400,000 ریال 2%
171,130,000 ریال
سنباده زن و پولیش زن لوله AGP مدل WS760
207,100,000 ریال 2%
203,830,000 ریال