فیلتر ها

203 کالا
×
☰ اعمال فیلتر
طول استاندارد قطر برند واحد عمده مقدار قیمت(ریال) خرید توضیحات
12 متر A2 10میلیمتر آریا ذوب کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025249

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A2
 • مقاومت تسلیم : 3400 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 10میلیمتر
 • برند : آریا ذوب
12 متر A2 12میلیمتر آریا ذوب کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025250

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A2
 • مقاومت تسلیم : 3400 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 12میلیمتر
 • برند : آریا ذوب
12 متر A3 18 میلیمتر آریا ذوب کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025253

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 18 میلیمتر
 • برند : آریا ذوب
12 متر A3 8میلیمتر بافق یزد کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025257

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 8میلیمتر
 • برند : بافق یزد
12 متر A3 12میلیمتر بافق یزد کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025259

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 12میلیمتر
 • برند : بافق یزد
12 متر A3 12میلیمتر شاهین بناب کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025270

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 12میلیمتر
 • برند : شاهین بناب
12 متر A3 18میلیمتر شاهین بناب کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025273

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 18میلیمتر
 • برند : شاهین بناب
12 متر A3 کویر کاشان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025283

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 16 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4200 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کویر کاشان
12 متر A3 کویر کاشان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025287

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 25 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4200 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کویر کاشان
12 متر A3 کویر کاشان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025288

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 28 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4200 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کویر کاشان
12 متر A3 کویر کاشان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025289

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 32 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4200 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کویر کاشان
12 متر A2 کاوه تیکمه داش کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025292

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 8 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A2
 • برند : کاوه تیکمه داش
12 متر A3 کاوه تیکمه داش کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025296

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 12 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کاوه تیکمه داش
12 متر A3 کاوه تیکمه داش کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025299

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 18 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کاوه تیکمه داش
12 متر A3 کاوه تیکمه داش کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025304

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 32 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کاوه تیکمه داش
12 متر A3 آناهیتا گیلان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025315

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 8 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آناهیتا گیلان
12 متر A3 آناهیتا گیلان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025318

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • ضخامت : 14 میلیمتر
 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آناهیتا گیلان
12 متر A3 آناهیتا گیلان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025323

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • ضخامت : 25 میلیمتر
 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آناهیتا گیلان
12 متر A3 آناهیتا گیلان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025325

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 32 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آناهیتا گیلان
12 متر A3 هیربد کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025337

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 10میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : هیربد
12 متر A3 هیربد کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025338

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 12 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : هیربد
12 متر A3 هیربد کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025343

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 22 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : هیربد
12 متر A3 فولاد نیشابور کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025345

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 10میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد نیشابور
12 متر A3 فولاد نیشابور کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025350

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 20 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد نیشابور
12 متر A3 فولاد نیشابور کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025352

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 25 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد نیشابور
12 متر A3 امیرکبیرخزر کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025356

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 14 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : امیرکبیرخزر
12 متر A2 فولاد البرز ایرانیان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025365

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 10میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A2
 • برند : فولاد البرز ایرانیان
12 متر A3 فولاد البرز ایرانیان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025366

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 12 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد البرز ایرانیان
12 متر A3 فولاد البرز ایرانیان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025368

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 16 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد البرز ایرانیان
12 متر A3 فولاد البرز ایرانیان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025370

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 20 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد البرز ایرانیان
12 متر A3 فولاد البرز ایرانیان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025373

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • گارانتی : لحظه تحویل بار
 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 28 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد البرز ایرانیان
12 متر A3 فولاد شاهرود کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025385

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 32 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد شاهرود
12 متر A3 آریان فولاد کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025393

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 14 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آریان فولاد
12 متر A3 آریان فولاد کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025396

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 20 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آریان فولاد
12 متر A3 آریان فولاد کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025400

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 32 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آریان فولاد
12 متر A3 فولاد روهینا کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025404

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 16 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد روهینا
12 متر A2 آناهیتا گیلان کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025412

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 10میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A2
 • برند : آناهیتا گیلان
12 متر A2 فولاد روهینا کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025413

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 10 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A2
 • برند : فولاد روهینا
12 متر A3 فولاد روهینا کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025419

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 40 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد روهینا
12 متر A3 فولاد نیشابور کیلوگرم --- ---
تماس بگیرید
آیکون اطلاعات

کد محصول: 2025421

شاخه: میلگرد آجدار

مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 32 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد نیشابور
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 10 A2 شاخه 12 متری آریا ذوب


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A2
 • مقاومت تسلیم : 3400 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 10میلیمتر
 • برند : آریا ذوب
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 12 A2 شاخه 12 متری آریا ذوب


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A2
 • مقاومت تسلیم : 3400 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 12میلیمتر
 • برند : آریا ذوب
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 18 A3 شاخه 12 متری آریا ذوب


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 18 میلیمتر
 • برند : آریا ذوب
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 8A3 شاخه 12 متری بافق یزد


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 8میلیمتر
 • برند : بافق یزد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 12 A3 شاخه 12 متری بافق یزد


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 12میلیمتر
 • برند : بافق یزد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 12 A3 شاخه 12 متری شاهین بناب


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 12میلیمتر
 • برند : شاهین بناب
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 18 A3 شاخه 12 متری شاهین بناب


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • قطر : 18میلیمتر
 • برند : شاهین بناب
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 16 A3 شاخه 12 متری کاشان


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 16 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4200 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کویر کاشان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 25 A3 شاخه 12 متری کاشان


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 25 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4200 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کویر کاشان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 28 A3 شاخه 12 متری کاشان


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 28 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4200 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کویر کاشان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 32 A3 شاخه 12 متری کاشان


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 32 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4200 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کویر کاشان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 8 A2 شاخه 12 متری کاوه تیکمه داش


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 8 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A2
 • برند : کاوه تیکمه داش
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 12 A3 شاخه 12 متری کاوه تیکمه داش


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 12 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کاوه تیکمه داش
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 18 A3 شاخه 12 متری کاوه تیکمه داش


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 18 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کاوه تیکمه داش
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 32 A3 شاخه 12 متری کاوه تیکمه داش


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 32 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : کاوه تیکمه داش
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 8A3 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 8 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آناهیتا گیلان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 14 A3 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان


مشخصات فنی:

 • ضخامت : 14 میلیمتر
 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آناهیتا گیلان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 25 A3 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان


مشخصات فنی:

 • ضخامت : 25 میلیمتر
 • محل بارگیری : کارخانه
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آناهیتا گیلان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 32 A3 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 32 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آناهیتا گیلان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 10 A3 شاخه 12 متری هیربد


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 10میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : هیربد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 12 A3 شاخه 12 متری هیربد


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 12 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : هیربد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 22 A3 شاخه 12 متری هیربد


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 22 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : هیربد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 10 A3 شاخه 12 متری نیشابور


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 10میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد نیشابور
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 20 A3 شاخه 12 متری نیشابور


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 20 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد نیشابور
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 25 A3 شاخه 12 متری نیشابور


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 25 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد نیشابور
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 14 A3 شاخه 12 متری امیرکبیرخزر


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 14 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : امیرکبیرخزر
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 10 A2 شاخه 12 متری فایکو


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 10میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A2
 • برند : فولاد البرز ایرانیان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 12 A3 شاخه 12 متری فایکو


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 12 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد البرز ایرانیان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 16 A3 شاخه 12 متری فایکو


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 16 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد البرز ایرانیان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 20 A3 شاخه 12 متری فایکو


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 20 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد البرز ایرانیان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 28 A3 شاخه 12 متری فایکو


مشخصات فنی:

 • گارانتی : لحظه تحویل بار
 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 28 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد البرز ایرانیان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 32 A3 شاخه 12 متری شاهرود


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 32 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد شاهرود
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 14 A3 شاخه 12 متری آریان فولاد


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 14 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آریان فولاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 20 A3 شاخه 12 متری آریان فولاد


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 20 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آریان فولاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 32 A3 شاخه 12 متری آریان فولاد


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 32 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : آریان فولاد
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 16 A3 شاخه 12 متری فولاد روهینا


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 16 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد روهینا
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 10 A2 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 10میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A2
 • برند : آناهیتا گیلان
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 10 A2 شاخه 12 متری فولاد روهینا


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 10 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A2
 • برند : فولاد روهینا
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 40 A3 شاخه 12 متری فولاد روهینا


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 40 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد روهینا
تماس بگیرید
---
---
آیکون اطلاعات
میلگرد آجدار سایز 32 A3 شاخه 12 متری نیشابور


مشخصات فنی:

 • محل بارگیری : کارخانه
 • ضخامت : 32 میلیمتر
 • طول : 12 متر
 • استاندارد : A3
 • مقاومت تسلیم : 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • مقاومت کششی : 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع
 • برند : فولاد نیشابور
تماس بگیرید
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد چیست؟

میلگرد ها در پروژه های ساختمانی کاربرد دارند و شکل ظاهری آن ها میله ای از جنس فولاد می باشد که سطح آن ها بر اساس کاربردهایی که دارند بصورت ساده و طرح دار ساخته می شوند. میلگرد طرحدار تحت نام میلگرد آجدار شناخته می شود. میلگرد های آجدار متناسب با نیازهای ساخت و سازی پروژه با طرح اج مورد نظر تولید می شود علت سفارشی سازی میلگردهای آجدار این است که هر نوع آن برای موارد و مصارف خاصی استفاده می شود و میزان مقاومت کششی و فشاری آن ها متفاوت است.                                                                                                                                                                   

انواع میلگرد ها

همانطور که در بالا بیان کردیم میلگرد ها دارای دو نوع می باشند نوع اول میلگرد ساده (A1) و نوع دوم میلگرد آجدار می باشد. میلگرد آجدار خود به چند دسته تبدیل می شود.

انواع میلگرد آجدار:

میلگرد آجدار مارپیچ (یکنواخت یا دوکی A2)
میلگرد آجدار جناغی (یکنواخت یا دوکیA3)
میلگرد آجدار مرکب (دوکیA4)

میلگرد چیست؟

میلگرد ها در پروژه های ساختمانی کاربرد دارند و شکل ظاهری آن ها میله ای از جنس فولاد می باشد که سطح آن ها بر اساس کاربردهایی که دارند بصورت ساده و طرح دار ساخته می شوند. میلگرد طرحدار تحت نام میلگرد آجدار شناخته می شود. میلگرد های آجدار متناسب با نیازهای ساخت و سازی پروژه با طرح اج مورد نظر تولید می شود علت سفارشی سازی میلگردهای آجدار این است که هر نوع آن برای موارد و مصارف خاصی استفاده می شود و میزان مقاومت کششی و فشاری آن ها متفاوت است.                                                                                                                                                                   

انواع میلگرد ها

همانطور که در بالا بیان کردیم میلگرد ها دارای دو نوع می باشند نوع اول میلگرد ساده (A1) و نوع دوم میلگرد آجدار می باشد. میلگرد آجدار خود به چند دسته تبدیل می شود.

انواع میلگرد آجدار:

میلگرد آجدار مارپیچ (یکنواخت یا دوکی A2)
میلگرد آجدار جناغی (یکنواخت یا دوکیA3)
میلگرد آجدار مرکب (دوکیA4)

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

عوامل بسیار زیادی بر روی قیمت میلگرد تاثیر می گذارد که می توان آن ها را به دو دسته تقسیم کرد.

دسته اول مربوط به تاثیر خود محصول بر قیمت می باشد که مهمترین عواملی که قیمت میلگرد را تعیین می کند سایز میلگرد و وزن میلگرد می باشد البته برند تولید کننده و نوع استاندارد ها نیز تاثیر خود را بر روی قیمت می گذارند.

دسته دوم تاثیراتی است که عواملی همچون قیمت ارز، قیمت جهانی آهن، میزان تقضا، حجم تولید کارخانه، نرخ تورم، رویداد و خبر های مهم، شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه می باشد.

علل استفاده میلگرد در سازه

شما می توانید در سازه ها برای جبران ضعف مقاومتی بتن در برابر عواملی مانند نیروی کششی و خمشی از میلگرد کمک بگیرید. یکی از اصلی ترین و مهمترین دلایل مصرف میلگرد فولادی بهبود مقاومت بتن است.

تفاوت میلگرد ها

از عمده ترین تفاوت میلگرد ها شکل آج ان ها و میزان سختی مقاومت کششی و تنشی این محصول است.

انواع میلگرد

اروپایی: آلیاژ کربن + منگنز سیلیکون (مقاوم ترین نوع)

فولاد کربن دار (میلگرد سیاه): درصد کربن به کار رفته در این میلگرد نسبت به مقاطع فولادی بیشتر است و مقاومت کمتری در برابر خوردگی دارد.

اپوکسی: این نوع محصولات پوشش اپوکسی دارند, این پوشش آن ها را در برابر خوردگی مقاوم می کند به همین دلیل درمناطق مرطوب استفاده می شوند.

گالوانیزه: دارای مقاومت بالا است و هزینه مناسب تری نسبت به موارد دیگری چون منگنز دارد.

فرم آج یا استاندارد هایی که برای ضخامت یا طول محصول در نظر گرفته می شود با هم تفاوت دارد.

میلگرد تقویتی یک نوع پروفیل است.

فرآیند تولید میلگرد

روش نورد گرم: یکی از رایج ترین روش ها برای تولید میلگرد است, در این روش، دمای شمش فولادی را تا حدی افزایش می‌دهند تا انعطاف آن بیشتر شود و پس از آن شمش را از میان دو غلطکی که فاصله استانداردی باهم دارند و خلاف جهت یکدیگر در حال چرخشند، عبور می‌دهند. فاصله کم بین دو غلطک باعث افزایش طول شمش و کاهش ضخامت آن می‌شود. این کار را تا زمانی که شمش به اندازه مورد نیاز برای میلگرد درآید، ادامه پیدا می کند. بعد از آن، طرح‌های لازم برای مقطع های آجدار را روی بدنه فولاد گرم ایجاد می‌کنند. در آخر میلگرد سرد می‌شود و آمادگی لازم جهت عرضه در بازار را پیدا می کند.

روش نورد سرد: بیشتر بخش‌های این روش مانند فرایند نورد گرم است، ولی در مرحله پایانی به جای اینکه فولاد آرام و آهسته سرد شود و هم دمای اتاق به شود، به یکباره سرد خواهد شد. در این فرایند، میلگردها بعد از شکل گرفتن، از بین غلطک‌های سردی عبور می‌کنند که دمای آن ها کم‌تر از مقدار مورد نیاز برای تبلور دوباره است. این کار ساختار مولکولی فولاد را به کل بهم می‌ریزد، مقاومت آن را بیشتر می کند، اما از انعطافش می کاهد.

روش میکرو آلیاژی: در این روش ریز ذراتی از مواد شیمیایی مانند وانادیوم، نیوبیوم و تیتانیوم در فرایند تولید میلگرد به فولاد اضافه می‌شود تا زمانی که مقاومت آن را افزایش بدهد. این ذرات با نام مقاوم‌ساز شناخته می‌شوند. این روش یکی از جدیدترین شیوه‌هایی است که برای تولید مقاطع فولادی به کار می‌رود.

روش ترمکس: ترمکس متد پیشرفته نورد سرد است. در متد ترمکس، بعد از اینکه مقاطع از غلطک‌های نورد سرد عبور کردند، دوباره حرارت می‌بینند و گرم می‌شوند تا با این کار، انعطاف‌پذیری که بدلیل به‌هم‌ ریختن ساختار های مولکولی از دست رفته بود، دوباره افزایش پیدا می‌کند. محصول هایی که با این روش تولید می‌شوند، هم مقاوم هستند و هم انعطاف خوبی دارند.

ذرات مقاوم ساز میلگرد عبارت اند از:1- وانادیوم 2- نیوبیوم 3- تیتانیوم

میلگرد تقویتی یک نوع پروفیل است.

محاسبه میلگرد:

نرخ محاسبه ی میلگرد به صورت کیلویی است (واحد آن کیلو است)

وزن یک شاخه میلگرد با روش های گوناگونی محاسبه می شود که یکی از رایج ترین روش های محاسبه ی آن به صورت زیر است:

 

میلگرد A2 : مقاومت تسلیم 300, مقاومت کششی 500 psi و شکل پذیری آن 19% است.

میلگرد A3 : مقاومت تسلیم 400psiومقاومت کششی 600 و شکل پذیری آن 14% است.

میلگرد A4 : مقاومت تسلیم 500 و مقاومت کششی آن 650 است.

حمل و نقل میلگرد از کارخانه به محل مورد نظر به وسیله جرثقیل انجام می شود.

اسناندارد های کارخانه های ایرانی : 1-استاندارد GOST5781: کارخانه هایی که از این استفاده می کنند چهر نوع میلگرد A1,A2,A3,A4  را تولید می کنند.

استندارد ایرانی ISIRI3132: این معیار از ترکیب استاندارد های مرجع ژاپن DIN,EN,GIS و آمریکا ASTM و استاندارد های جهانی ISO  بدست امده است.

-استاندارد آبا:مخفف عبارت آیین نامه بتن ایران است.

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

خرید و قیمت انواع میلگرد آجدار با قیمت ویژه از فروشگاه طاها بازار.